Co je
Calcu.it?

Calcu.it je komplexní služba pro firemní zákazníky, která navazuje na jejich evidenci majetku a zaměstnanců a umožňuje detailně definovat, kalkulovat a srovnávat interní a externí služby, které firma a firemní zaměstnanci využívají. Calcu.it tyto služby přesně definuje z pohledu jejich struktury, obsahu a hlavně z pohledu jejich čerpání. Calcu.it kalkuluje jednotkové náklady s ohledem na organizační strukturu firmy, počet zaměstnanců, využívajících konkrétní služby a poskytuje tak manažerům, správcům služeb i uživatelům detailní přehled o ceně služeb, jejich potřebě a úrovni využití.

Zjistit více

S CALCUITEM PLATÍTE JEN ZA DŮLEŽITÉ SLUŽBY S NEJLEPŠÍM POMĚREM CENA/VÝKON, KTERÉ VAŠÍ FIRMĚ UMOŽNÍ RŮST

Zvyšte produktivitu

S podporou Calcu.itu vyberte nejlepší a nejpřínosnější služby s optimální SLA za nejlepší cenu a zvyšte produktivitu svých zaměstnanců.

Snižte náklady

Mějte dokonalý přehled o využití a ceně všech interních služeb, které vám vstupují do nákladů. Vyberte si a provozujte pouze ty služby, které jsou pro firmu přínosem. Plaťte pouze tu úroveň SLA, kterou potřebujete.

Uspořte čas

Využijte svá data - informace o majetku a zaměstnancích - a znalosti svých firemních procesů, předejte je službě Calcu.it a získejte důležité informace bez vynaložení vlastního drahoceného času nebo času svých zaměstnanců.

Řekněte nám jak fungujete, Calcu.it vám odpoví, za jaké služby má smysl platit.

Jak na to?

K čemu
Calcu.it slouží?

Firemní náklady se běžně evidují po položkách, u kterých známe jejich celkovou pořizovací cenu bez ohledu na jejich další využití ve firmě - jde zejména o výrobní technologie a zařízení, informační technologie, mzdy zaměstnanců, vybavení kancelářských prostor a budov, autopark, energie, externí služby atd. Jde o zdroje, které se hradí proto, aby zajistily provoz konkrétních služeb / procesů, potřebných pro fungování firmy. Je důležité vědět, do jaké míry je pro jednotlivé uživatele nezbytné tyto služby čerpat, jakou cenu pro ně mají a zda jsou ochotni ji hradit.

Odpoví vám na otázku,
zda mají vaše náklady smysl

Calcu.it zajišťuje všechny procesy potřebné k propojení zdánlivě nesouvisejících zdrojů do kompletních služeb a také přesné kalkulace výsledné ceny za jednotlivé služby až na úroveň jednotlivých uživatelů.

Proč sledovat služby?

Zajistí procesy nutné
k získání potřebných informací.

Calcu.it výrazně zvýší vaši produktivitu a ušetří náklady a čas.”

Řekněte mi jak

Jaké jsou výhody
naší služby?

Služba Calcu.it vám dodá přesné údaje o využití jednotlivých zdrojů v rámci konzumovaných služeb. V pravidelných intervalech hlídá změny v nákladech a ve využití výsledných služeb. Budete znát nejen celkové i dílčí náklady na veškeré služby, ale také úroveň využití jednotlivých zdrojů, podíl odběratelů na spotřebě, odhalíte neefektivně využívané prostředky, zbytné služby a získáte další data nutná k informovanému rozhodování a k podložené argumentaci s managementem.

Kontaktuje nás a zjistěte podrobnosti

info@calcu.it

+420 603 432 552