Co je
CalcuIT?

CalcuIT je služba pro firemní zákazníky, která navazuje na evidenci majetku a zaměstnanců a umožňuje detailně definovat, kalkulovat a srovnávat interní a externí služby, které firma a firemní zaměstnanci využívají. CalcuIT tyto služby přesně definuje z pohledu jejich struktury, obsahu a hlavně z pohledu jejich čerpání. CalcuIT kalkuluje jednotkové náklady s ohledem na organizační strukturu firmy, počet zaměstnanců, využívajících konkrétní služby a poskytuje tak manažerům, správcům služeb i uživatelům detailní přehled o ceně služeb, jejich potřebě a úrovni využití.

Zjistit více

S CALCUITEM PLATÍTE JEN ZA SLUŽBY S NEJLEPŠÍM POMĚREM CENA/VÝKON, KTERÉ VAŠÍ FIRMĚ UMOŽNÍ RŮST

Snižte náklady

Mějte dokonalý přehled o využití a ceně všech interních služeb, které vám vstupují do nákladů. Vyberte si a provozujte pouze ty služby, které jsou pro firmu přínosem. Plaťte pouze tu úroveň SLA, kterou potřebujete.

Uspořte čas

Využijte svá data - informace o majetku a zaměstnancích - a znalosti svých firemních procesů, předejte je CalcuITu a získejte důležité informace bez vynaložení vlastního drahoceného času nebo času svých zaměstnanců.

Zvyšte produktivitu

Využitím nejlepších služeb s optimální SLA za nejlepší cenu zvýšíte produktivitu svých zaměstnanců.Řekněte nám jak fungujete, CalcuIT vám odpoví
za jaké služby platit.

Jak na to?

K čemu
CalcuIT
slouží?

Náklady se běžně evidují po jednotlivých položkách, u kterých známe jejich celkovou pořizovací cenu bez ohledu na jejich další využití ve firmě: majetek společnosti, informační a výrobní technologie a zařízení, autopark, vybavení kancelářských prostor a budov, energie, mzdy zaměstnanců, externí služby atd. Všechny tyto prostředky se ale hradí proto, aby zajistily provoz konkrétních služeb potřebných pro fungování firmy. Je důležité vědět, do jaké míry je pro uživatele nezbytné tyto služby čerpat a také jakou cenu pro ně mají a zda jsou ochotni ji hradit.

CalcuIT zajišťuje všechny procesy potřebné k propojení zdánlivě nesouvisejících zdrojů do kompletních služeb a také k získání výsledné ceny za jednotlivé služby až do úrovně jednotlivých uživatelů.

“O nepříjemnosti se stará CalcuIT, vy pouze těžíte z výsledků.”

Jaké jsou výhody
naší služby?

Obvykle známe pouze celkovou sumu nákladů, v lepším případě máme tyto náklady rozdělené na střediska podle organizační struktury firmy. CalcuIT vám dodá přesné údaje o využití jednotlivých prostředků v rámci konkrétních služeb. V pravidelných intervalech hlídá změny ve vašich zdrojích a ve využití výsledných služeb. Budete znát nejen celkové i dílčí náklady na veškeré služby, ale také úroveň využití jednotlivých zdrojů, podíl odběratelů na spotřebě, odhalíte neefektivně využívané prostředky, zbytné služby a získáte další data nutná k informovanému rozhodování a k podložené argumentaci s managementem.

Kontaktuje nás a zjistěte víc

info@calcu.it

+420 603 432 552